Tuesday, February 11, 2014

Ovo je kulturna sramota, gorjeli su fermani, berati, orijentalni rukopisi…

documents from Ottoman archive in Sarajevo burned

Сараево 2014 / Sarajevo 2014

link 1
link 2

Monday, February 11, 2013

In Memoriam: Gilles Veinstein

080213-veinstein.jpg18.07.1945 — 05.02.2013.

http://fr.wikipedia. … iki/Gilles_Veinstein

Friday, March 2, 2012

Годишнина на Ориенталския отдел / Oriental Department Anniversary

българскиEnglish
На 5 март 1909 г. (18 март по нов стил) в Държавен вестник, бр. 49 е обнародван “Закон за народното просвещение”. Отдел Г, точка Б, глава II от закона е посветена на устройството на “Народна библиотека в София”. Именно тук за пръв път се споменава “Ориенталски отдел”, известен преди това като “Турски отдел”, а днес като “Ориенталски сбирки”. Дефинирана е неговата точна структура и предназначение. Прототип на отдела съществува още от основаването на Библиотеката, но едва след тази дата Отделът съществува в неговото съвременно значение и функции.
______________________
On 5 Mart 1909 (Julian calendar or 18 Mart Gregorian calendar) the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 5.3.1909 is its the actual anniversary.

Wednesday, March 16, 2011

102 години Ориенталски отдел / 102th Anniversary of Oriental Department

българскиenglish
18 март (5 март по стар стил) 1909 г. се приема за рожден ден на отдела. На тази дата е обнародван “Закон за народното просвещение” (Държавен вестник, бр. 49), където се дефинират структурата и целите на “Ориенталски отдел”. Макар и в не толкова установен вид и с променливи функции, прототип на отдела (т.нар. “Турска архива” или “Турски отдел”) съществува още от създаването на Библиотеката.
______________________
On 18 Mart 1909 the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 18.3.1909 is its the actual anniversary.

Thursday, December 9, 2010

132 години Народна библиотека / 132 years Bulgarian National Library

българскиEnglish
10 декември (28.11 по стар стил) 1878 година се отбелязва като рожден ден на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. На тази дата в София започва дейност временна комисия със задача откриването на обществена библиотека.
______________________
10th December 1878 is widely accepted as the birthday of Bulgarian National Library. On this date a temporal commission was inaugurated with the sole task of organising a public library in Sofia.

Friday, October 1, 2010

Радиопредаване за отдела


На 30 септември по програма “Христо Ботев” на БНР беше излъчено предаване, посветено на отдел “Ориенталски сбирки”. Записът беше част от поредицата “Пробудените тайни на Националната библиотека”, в рамките на която бяха представени и други звена и колекции на НБКМ.

Предаването можете да чуете по интернет тук или тук.

Monday, April 12, 2010

Българите католици в Трансилвания и Банат


Българите католици в Трансилвания и Банат - корицаКолегата и приятел на отдела Любомир Георгиев (Български исторически архив - БИА) ни зарадва със своята първа книга - Българите католици в Трансилвания и Банат (ХVІІІ - първата половина на ХІХ в.). Изданието, което се продава на цена от 7 лв, може да поръчате от ТУК.

Thursday, March 4, 2010

Годишнина на Ориенталския отдел / Oriental Department Anniversary

flags_bg.gifflags_en.gif
На 5 март 1909 г. (18 март по нов стил) в Държавен вестник, бр. 49 е обнародван “Закон за народното просвещение”. Отдел Г, точка Б, глава II от закона е посветена на устройството на “Народна библиотека в София”. Именно тук за пръв път се споменава “Ориенталски отдел”, известен преди това като “Турски отдел” и се дефинира неговата точна структура и предназначение. Въпреки че прототипът на отдела съществува още от основаването на Библиотеката, тази дата може да се приеме за годишнина от образуването на Отдела в неговото съвременно значение и функции.
______________________
On 5 Mart 1909 (Julian calendar or 18 Mart Gregorian calendar) the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 5.3.1909 is its the actual anniversary.

Monday, August 17, 2009

Библиография на Одрин / Edirne Bibliyografyası

flags_bg.gif

edirne_bibliyografyasi.JPG
В средата на месец юли Стоян Шиваров посети Тракийския университет (Trakya Üniversitesi) в Одрин, с когото отделът ни поддържа чудесни и ползотворни делови отношения. При срещата с директора на университетската библиотека г-н Ендер Биляр (Ender Bilar) като дарение беше получено справочното издание Edirne Bibliyografyası, което си е поставило за задача да събере цялата библиография за град Одрин, на турски или османотурски език, включително първични извори като сиджили и регистри(дефтери).[Read More…]