Monday, February 11, 2013

In Memoriam: Gilles Veinstein

080213-veinstein.jpg18.07.1945 — 05.02.2013.

http://fr.wikipedia. … iki/Gilles_Veinstein

Wednesday, August 18, 2010

Колекция „Сиджили” в интернет / Kadı records digitized

flags_bg.gifflags_en.gif
Основната текуща задача на отдела е обработката на колекция „Сиджили”, с цел всички архивни единици от нея да бъдат цифровизирани и включени в „Дигитална библиотека” на НБКМ. По този начин над 170 кадийски книги ще бъдат предоставени за свободно ползване през интернет.

Всички налични сиджили ще бъдат обработени, заснети и включени в „Дигиталната библиотека” на НБКМ до пролетта на 2011 г. Вече са достъпни и първите напълно готови архивни единици: кадийски книги от София, Русе и Видин. Достъпът до тях се осъществява като след вход в „Дигитална библиотека” се избира масив „Сиджили”.

В научната обработка на сиджилите участват сътрудниците на отдел „Ориенталски сбирки” Стоянка Кендерова, Аспарух Велков, Севдийе Али и Стоян Шиваров. Стоян Шиваров отговаря за кадийските книги от каза София.

Цялата дейност по цифровизацията и описанието на сиджилите се осъществява в рамките на проект „Дигитализация и запазване на писменото наследство на България”.
______________________
The main current task of “Oriental Collections” department is creating up-to-date catalog, description and digitalization of “Sicil” collection. Thus over 170 kadı (qadi) records are going to be included in the freely accessible “Digital Library” of Bulgarian National Library (NBKM).

All sicils are going to be described (both in Bulgarian and English language), digitized and included into “Digital Library” of NBKM till the spring of 2011. First documents are already available. You could access kadı records from Sofia (Sofya), Ruse (Rusçuk) and Vidin by simply selecting “Сиджили/Sijills” from the menu of the “Digital Library”.

The scientific description of the Ottoman kadı records is being done by the experts from “Oriental Collections” department: Stoyanka Kenderova, Asparuh Velkov, Sevdiye Ali and Stoyan Shivarov. Stoyan Shivarov is responsible for sicils from the kaza of Sofya.

All this work is part of a much larger scale project called “Digitalizing and preserving the written legacy of Bulgaria”.

Thursday, June 3, 2010

Копия на османотурски документи / Copies of Ottoman Documents

flags_bg.gifflags_en.gif
Стараем се непрекъснато да обогатяване колекцията на отдел “Ориенталски сбирки” с нови документи. През април месец 2010 г. добавихме копия на османотурски документи от личните колекции на г-н Светослав Младенов (за собственост в селата Долна Мелна и Къшле, Трънско) и на г-н Деян Хаджи-Ристич (за град Печ, Косово). Споменатите копия, по-голямата част, от които са вече анотирани, са достъпни за изследователи в читалня 1 на Националната библиотека, както и в електронен формат: натиснете тук. Благодарим на дарителите.

Надявам се все повече притежатели на османотурски документи да предоставят копия от тях за научни цели.
______________________
We are constantly trying to expand the archival fonds of ‘Oriental Collections’ department. In April 2010 copies of Ottoman documents from the personal archives of Mr. Svetoslav Mladenov (property deeds - tapu for Melne-i Zir and Kışle villages near Tran, Bulgaria) and of Mr. Dejan Hadzi-Ristic (for Pec, Kosovo) were added in our depository. Most of them are already annotated and are available for researchers both in Bulgarian National Library and online HERE.

We express our gratitude to the above mentioned donors and hope owners of Ottoman documents to follow them.

Tuesday, February 16, 2010

Нов архивен фонд / New Archival Fond

flags_bg.gifflags_en.gif
От началото на 2010 година Стоян Шиваров и Севдийе Али започнаха обработката и анотирането на документи, съхранявани в Републикански архив към Главна дирекция архиви на Р. Турция. Целта е да се създаде нов фонд, посветен на документи за българите в Мала Азия и Източна Тракия след 1878 година. Първите анотации вече са достъпни ТУК, като към тях постепенно ще бъдат добавяни нови. Освен документите от турските архиви, към фонда ще бъдат включени и архивни единици от съществуващите фондове на НБКМ, с цел да се оформи един нов, напълно тематичен фонд. Обработката на тези документи засега е на заден план, но примерни анотации може да видите тук. Работата по създаването на фонда е тясно свързана с научно-изследователския проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”. За съжаление работата по фонда не е сред приоритетите на отдел “Ориенталски колекции” за 2010 г. и това ще се отрази значително на темповете на обработка на документите.
______________________
From the beginning of 2010 Stoyan Shivarov and Sevdiye Ali have started annotating documents from The Directorate of Republican Archives in Ankara. The goal is to create a separate archival fond about the Bulgarian population in Anatolia and Eastern Thrace after 1878. The first annotated documents (in Bulgarian) are already available HERE and new ones are going to be added on regular basis. This archival fond will also include documents, already in depositories of Bulgarian National Library, thus creating a completely new thematic entity. While the full scale annotation of these documents is not going to start for now, some samples are available here. All these efforts are in close relation with the interdisciplinary scientific project “Neighboring Bulgaria”. It is regrettable that the creation of this archival fond is not among the priorities of “Oriental Collections” department for 2010 and the pace of processing the documents would not be great.

Thursday, February 26, 2009

Гости от Trakya Üniversitesi, Одрин

flags_bg.gif
Изложбата, посведена на проект ДАПИС, бе посетена и от нашите добри приятели от университетската библиотека на Trakya Üniversitesi, Одрин. Директорът на университетската библиотека г-н Ендер Биляр оцени високо работата на отдела по проект ДАПИС и бяха проведени неформални разговори за бъдещо сътрудничество, включително конкретно предложение за експозиция на наши османотурски документи и дигитални копия, касаещи град Одрин.

268498419345991401_m.JPG 100_4452.jpg

Вляво Стоянка Кендерова и Ендер Биляр разглеждат експонати, реставрирани по проект ДАПИС. Вдясно Севдийе Али, Стоянка Кендерова, Ендер Биляр и Стоян Шиваров.

Thursday, January 29, 2009

Заповядайте на изложбата

flags_bg.gif

Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” ви кани на изложбата “Дигитални Архиви Популяризиране Изучаване и Съхранение - един реализиран проект”

2 февруари (понеделник) 2009 г., 11:30 часа
Народна библиотека, Централно фоайе

Снимков материал от откриването на изложбата може да намерите тук.

Имате възможност да разгледате експозицията до края на месец февруари.