Thursday, March 4, 2010

Годишнина на Ориенталския отдел / Oriental Department Anniversary

flags_bg.gifflags_en.gif
На 5 март 1909 г. (18 март по нов стил) в Държавен вестник, бр. 49 е обнародван “Закон за народното просвещение”. Отдел Г, точка Б, глава II от закона е посветена на устройството на “Народна библиотека в София”. Именно тук за пръв път се споменава “Ориенталски отдел”, известен преди това като “Турски отдел” и се дефинира неговата точна структура и предназначение. Въпреки че прототипът на отдела съществува още от основаването на Библиотеката, тази дата може да се приеме за годишнина от образуването на Отдела в неговото съвременно значение и функции.
______________________
On 5 Mart 1909 (Julian calendar or 18 Mart Gregorian calendar) the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 5.3.1909 is its the actual anniversary.