Thursday, December 9, 2010

132 години Народна библиотека / 132 years Bulgarian National Library

българскиEnglish
10 декември (28.11 по стар стил) 1878 година се отбелязва като рожден ден на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. На тази дата в София започва дейност временна комисия със задача откриването на обществена библиотека.
______________________
10th December 1878 is widely accepted as the birthday of Bulgarian National Library. On this date a temporal commission was inaugurated with the sole task of organising a public library in Sofia.