Thursday, April 9, 2009

Закон за мерките и теглилките в Османската империя

flags_bg.gif

merki_teglilki.jpg

“Законъ за новите мерки, кила и теглилки”, отпечатана 1870 в Цариград, е от скоро достъпна в дигиталната библиотека на НБКМ. Може да я откриете в масив “Ориенталски Старопечатни” със сигнатура ОГз_Т 91з.

Изданието е изключително полезен справочник, даващ сведение за съвременните еквивалентни стойности на османските (т. нар. турски) мерни единици, като ока, киле, дирхем, дюнюм, аршин, шиник и др. на български език. Като приложение са дадени таблици за превръщане на старите османски мерни единици към тези от метричната система.