.

Селищна фондова картотека на документите в отдел ''Ориенталски сбирки''

.

Име на фондаСигнатуриБрой а.еБрой а.е. общозабележкиOTATRINT

.

А

.

 

.

Авлония /Авлона, Вльора/ - 10, 10А

.

Аврет Хисаръ, вж. Кукуш – 153, 153А

.

Австрия290, 290А52, 53105най-ранният документ е от 1073 г.

.

Агрибос, вж. Егрибоз – 2, 2А

.

Адана – 219, 219А

.

Адлие, вж. КулаКл, 30, 30A1 к., 585, 295880 +

.

Азак, вж. Азов – 304, 304А

.

Азов /Азак/ - 304, 304А

.

Айдън – 221, 221А

.

Айнтаб /Газиантеб/ - 220, 220А

.

Айробол, вж. Хайреболу – 110, 110А

.

Айтос /Айдос/139, 139А65, 137202

.

Аккерман /Белгород-Днестровски, Четатеа Алба/ - 305, 305А

.

Аккя /Акия/ - 280, 280А

.

Аксарай – 222, 222А

.

Акшехир – 223, 223А

.

Аладжа Хисар, вж. Крушевац – 7, 7А

.

Албания – 212, 212А

.

Алжир - 326А

.

Амасия – 224, 224А

.

Америка – 291, 291А

.

Анаболу /Навплион/ - 54, 54А

.

Анаварин, вж. Наварин – 68, 68А

.

Анапа – 306, 306А

.

Англия – 292, 292А

.

Анкара - 218, 218А

.

Анталия - 225, 225А; вж. и Теке - 259, 259А

.

Анхиало /Ахийолу, Поморие/Ан, 140, 140A1 к., 180, 371551 +

.

Арабия вж. Хиджас - 278, 278А

.

Аргирокастро, вж. Ергерикасри - 4, 4А

.

Аркадия - 55, 55А

.

Архос - 56, 56А

.

Атина - 3, 3А

.

Атон - 147, 147А

.

Афьонкарахисар, вж. Карахисар - 242, 242А

.

Ахъ Челеби /Пашмаклъ, Смолян/ - 89, 89А

.

 

.

Б

.

 

.

Бабадаг - 170, 170А

.

Бабаески /Ескибаба/ - 80, 80А

.

Багдад - 265, 265А

.

Балия Бадра /Патрас/ - 57, 57А

.

Балчик21, 21A146, 146292реставриран (към август 2010 г.);

.

Балъкесир /Караси/ - 226, 226А

.

Баня Лука - 194, 194А

.

Басра - 273, 273А

.

Батум /Батуми/ - 307, 307А

.

Беброво - 184, 184А

.

Бейрут - 282, 282А

.

Белгия - 293, 293А

.

Белгород-Днестровски, вж. Акерман - 305, 305А

.

Белград - 6, 6А

.

Белгради Арнуд, вж. Берат - 9, 9А

.

БелоградчикБг, 27, 27АФ27 - 1133реставриран (към август 2010 г.);

.

Бендер /Бендеры/ - 308, 308А

.

Беневше /Менекше, Монемвасия/ - 58, 58А

.

Бер, вж. Караферие - 152, 152А

.

Берат /Белград-и Арнауд/ - 9, 9А

.

Берковица /Берковча/ - Бц, 28, 28А

.

Беркофча, вж. Берковица - 28, 28А

.

Бига - 227, 227А

.

Биледжик - 228, 228А

.

Битоля /Манастър/ - 11, 11А

.

Бихач, вж. Бихке - 195, 195А

.

Бихке /Бихач/ - 195, 195А

.

Благоевград, вж. Джумая - Бл, 158, 158А

.

Бозаук - 229, 229А

.

Бозджаада /Тенедос/ - 205, 205А

.

Болу - 230, 230А

.

Ботевград, вж. Орхание - 163, 163А

.

Браила /Ибраил/ - 298, 298А

.

Брезник - 157, 157А

.

Бруса /Бурса/ - 231, 231А

.

Бузджаада, вж. Бозджаада - 205, 205А

.

Букурещ - 299, 299А

.

Бунар Хисар /Пънархисар/ - 81, 81А

.

Бургас - Бр, 141, 141А

.

Бурдур - 232, 232А

.

България - 213, 213А

.

 

.

В

.

 

.

Валовища, вж. Демир Хисар - 123, 123А

.

Ван - 233, 233А

.

Варна - 20, 20А

.

Велес /Кьопрюлю/ - 148, 148А

.

Велико Търново, вж. Търново - 179, 179А

.

Верея, вж. Караферие - 152, 152А

.

Видин - 26, 26А

.

Визе105, 105A105 - 9

.

Вльора, вж. Авлония - 10, 10А

.

Воден /Едесса/ - 149, 149А

.

Войница /Войниче/ - 59, 59А

.

Волос /Голос/ - 167, 167А

.

Враня /Иврание/ - 72, 72А

.

Враца /Ивраджа/ - 29, 29А

.

Вълчитрън - 100, 100А

.

 

.

Г

.

 

.

Габрово - 180, 180А

.

Газиантеп, вж. Айнтаб - 220, 220А

.

Галац /Калас/ - 300, 300А

.

Галиполи /Гелиболу/ - 33, 33А

.

Гацка /Гачка/ - 201, 201А

.

Гелиболу, вж. Галиполу - 33, 33А

.

Генисея, вж. Енидже - 42, 42А

.

Гергюк, вж. Киркук - 266, 266А

.

Германия294, 294А4, 1620294/4 - копие от послание на Мидхад паша до Бисмарк на немски от януари 1877 г.; 294A/12 - даден за рест. 2008 г. и към 2009 липсва

.

Гианица, вж. Енидже Вардар - 151, 151А

.

Гиляне /Гниляне/ - 101, 101А

.

Гирокастра, вж. Ергирикасри - 4, 4А

.

Голос, вж. Волос - 167, 167А

.

Горна Джумая, вж. Джумая - 158, 158А

.

Горна Оряховица - 185, 185А

.

Гоце Делчев, вж. Неврокоп - 126, 126А НП, 126, 126A1, 103, 189293НП 1/1 e сред най-ранните документи в архива - тимарски регистър от края на 15 в.;

.

Гърция - 214, 214А

.

Гьоридже, вж. Корча - 50, 50А

.

Гюмюрджина /Гюмюлджине, Комотини/ - ГМ, 34, 34А

.

Гюргево /Йергюги/ - 301, 301А

.

 

.

Д

.

 

.

Дамаск /Димашк, Шам-и Шериф/ - 279, 279А

.

Даръ Дере /Златоград/ - 90, 90А

.

Дебър /Дебре-и зир, Дебре-и баля/ - 38, 38А

.

Делвине /Делония, Делвина/ - 5, 5А

.

Делония, вж. Делвине - 5, 5А

.

Демир Хисар /Тимурхисар, Валовища, Сидирокастрон/ - 123, 123А

.

Джаковица, вж. Дяково - 49, 49А

.

Джаник - 234, 234А

.

*** Джезаир-и Бахр-и Сефид - 324А

.

Джиср-и Еркене /Узункьопрю/Джср, 82, 82А

.

Джиср-и Мустафа Паша, вж. Мустафа паша - 86, 86А

.

Джума-и Атик, вж. Ески Джума - 113, 113А

.

Джума-и Баля, вж. Джумая - 158, 158А

.

Джумая /Джума-и Баля, Горна Джумая, Благоевград/ - Бл, 158, 158А

.

Димашк, вж. Дамаск - 279, 279А

.

Димотика /Диметока, Дидимотихон/ - 83, 83А

.

Диярбекир /Диярбакър/ - 235, 235А

.

Добрич /Хаджиоглу пазаръ, Пазарджик/ - Тл, 22, 22А

.

Дойран - 150, 150А

.

Драма - 41, 41А

.

Драч /Дирач, Дуррес/ - 45, 45А

.

Дряново /Диранова/ - 186, 186А

.

Дукакин - 39, 39А

.

Дупница /Дупниче, Станке Димитров/ - 159, 159А

.

Дупниче, вж. Дупница - 159, 159А

.

Дуррес, вж. Драч - 45, 45А

.

Дяково /Якова, Джаковица/ - 49, 49А

.

 

.

Е

.

 

.

Егрибоз /Негропонте, Халкис/ - 2, 2А

.

Егри-Буджак /Ирибуджак/ - 12, 12А

.

Едесса, вж. Воден - 149, 149А

.

Едирне, вж. Одрин - 79, 79А

.

Елбасан /Илбасан/ - 40, 40А

.

Елена - 187, 187А

.

Елхово, вж. Къзъл Агач - 84, 84А

.

Енидже /Енидже Карасу, Генисея/ - 42, 42А

.

Енидже Вардар /Йенидже Вардар, Гианица/ - 151, 151А

.

Ергери, вж. Ергерикасре - 4, 4А

.

Ергирикасри /Аргирокастро, Гирокастро/ - 4, 4А

.

Ереван /Реван/ - 327, 327А

.

Ерзурум - 236, 236А

.

Ерусалим, вж. Кудс - 283, 283А

.

Есед - 267, 267А

.

Ескибаба, вж. Бабаески - 80, 80А

.

Ески Джумая /Джума-и Атик, Търговище/ - 113, 113А

.

Ески Зара, вж. Стара Загора - 93, 93А

.

Ескишехир - 237, 237А

.

 

.

З

.

 

.

Загра-и атик, вж. Стара Загора - 93, 93А

.

Загра-и Джедид, вж. Нова Загора - 144, 144А

.

Зворник, вж. Изворник - 197, 197А

.

Зихна /Зъхна, Неа Зъхна/ - 124, 124А

.

Зиштови, вж. Свищов - 118, 118А

.

Златица /Излади/ - 160, 160А

.

Златоград, вж. Даръ Дере - 90, 90А

.

Зъхна, вж. Зихна - 124, 124А

.

 

.

И

.

 

.

Ибраил, вж. Браила - 298, 298А

.

Ивайловград, вж. Орта Кьой - 92, 92А

.

Ивраджа, вж. Враца - 29, 29А

.

Иврание, вж. Враня - 72, 72А

.

Изворник /Зворник/ - 197, 197А

.

Излади, вж. Златица - 160, 160А

.

Измир /Смирна/ - 238, 238А

.

Измит /Коджаели/ - 239, 239А

.

Изнебол /Трън/ - 73, 73А

.

Илбасан, вж. Елбасан - 40, 40А

.

Инебахтъ, вж. Лепанто - 63, 63А

.

Ипек /Печ/ - 48, 48А

.

Ираклион, вж. Кандия - 209, 209А

.

Иран - 295, 295А

.

Ирибуджак, вж. Егри-Буджак - 12, 12А

.

Исакча - 176, 176А

.

Искендерия, вж. Шкодра - 47, 47А

.

Ислимие, вж. Сливен - 138, 138А

.

Исмаил /Измаил/ - 309, 309А

.

***** Испания - 325А

.

Испарта, вж. Хамид - 262, 262А

.

Истанбул, вж. Цариград - 1, 1А

.

Италия - 296, 296А

.

Ихтиман - 161, 161А

.

Ищип, вж. Щип - 137, 137А

.

 

.

Й

.

 

.

***** Йемен - 320А

.

Йенидже Вардар, вж. Енидже Вардар - 151, 151А

.

Йенидже Карасу, вж. Енидже - 42, 42А

.

Йени Загара, вж. Нова Загора - 144, 144А

.

Йени Пазар /Югосл./, вж. Нови Пазар - 77, 77А

.

Йени Пазар /Бълг./, вж. Нови Пазар - 115, 115А

.

Йени Шехир /Йени Шехир Фонор, Лариса/ - 168, 168А

.

Йергюги, вж. Гюргево - 301, 301А

.

Йеросалим, вж. Кудс - 283, 283А

.

 

.

К

.

 

.

Кавала - 43, 43А

.

Каварна - 23, 23А

.

Назанлък - Кз, 91, 91А

.

Кайро /Египет/ - 276, 276А

.

Кайсери - 240, 240А

.

Калас, вж. Галац - 300, 300А

.

Калкан Делен, вж. Тетово - 136, 136А

.

Кандия /Ираклион/ - 209, 209А

.

Караман - ??241, ???241А

.

Караси, вж. Балъкесир - 226, 226А

.

Караферие /Бер, Верея/ - Кф, 152, 152А

.

Карахисар /Карахисар-и Сахиб, Афьонкарахисар/ - 242, 242А

.

Карлъ Или - 60, 60А

.

Карнобат /Карънабад/ - Кр, 142, 142А

.

Карс - 243, 243А

.

Карънабад, вж. Карнобат - Кр, 142, 142А

.

Кастамону - 244, 244А

.

Кербеля /Кербала/ - 268, 268А

.

Кесрие, вж. Костур52, 52A215, 505720

.

Кешан - 35, 35А

.

Килия /Кили/ - 177, 177А

.

Килкис, вж. Кукуш - 153, 153А

.

Киркук /Геркюк/ - 266, 266А

.

Кичево /Кърчова/ - 13, 13А

.

Клаверта - 61, 61А

.

Коджаили, вж. Измит - 239, 239А

.

Колония - 51, 51А

.

Комотини, вж. Гюмюрджина - 34, 34А

.

Констанца, вж. Кюстенджа - 171, 171А

.

Коня - 245, 245А

.

Корун /Корони/ - 62, 62А

.

Корча /Гьоридже/ - 50, 50А

.

Косово, вж. Прищина - 99, 99А

.

Костур /Кесрие, Кастория/52, 52A215, 505720В този фонд са включени и документи за близки административни единици като Хрупища, Населица, Биглище, Опар, Джума пазаръ.

.

Котел, вж. Къзган - 188, 188А

.

Кочани - 130, 130А

.

Кратово - 131, 131А

.

Крива Паланка /Егри Дере/ - 132, 132А

.

Крим - 310, 310А

.

Крумовград, вж. Султанйери - 94, 94А

.

Крушевац /Аладжа Хисар/ - 7, 7А

.

Кудс /Кудус, Ерусалим, Йерусалим/ - 283, 283А

.

Кудус, вж. Кудс - 283, 283А

.

Кукуш /Аврет Хисаръ, Килкис/ - 153, 153А

.

Кула /Адлие/Кл, 30, 30A1 к., 585, 295880 +

.

Куманово - 133, 133А

.

Къзган /Котел/ - 188, 188А

.

Къзъл Агач /Елхово/ - 84, 84А

.

Кърк Килисе /Лозенград, Къркларели/ - 85, 85А

.

Къркларели, вж. Кърк Килисе - 85, 85А

.

Кърчова, вж. Кичево - 13, 13А

.

Кършехир - 246, 246А

.

Кьопрюлю, вж. Велес - 148, 148А

.

**** Кюрдистан - 322А

.

Кюстенджа /Констанца/ - 171, 171А

.

Кюстендил - Кс, 162, 162А

.

Кютахия - 247, 247А

.

Кянгери /Чанкъръ/ - 248, 248А

.

 

.

Л

.

 

.

Лариса, вж. Йенишехир - 168, 168А

.

Лемнос /Лимнос, Лемни/ - 204, 204А

.

Лепанто /Инебахтъ, Навпактос/ - 63, 63А

.

Лерин /Флорина/ - 14, 14А

.

Лесбос, вж. Мидилли - 206, 206А

.

Лесковче /Югосл./, вж. Лясковец - 74, 74А

.

Лесковче /Бълг./, вж. Лясковец - 189, 189А

.

Лефкоша /Никозия/ - 275, 275А

.

Ливадия - 64, 64А

.

Лимни, вж. Лемнос - 204, 204А

.

Ловеч /Лофча/ - Лв, 181, 181А

.

Лозенград, вж. Кърк Килисе - 85, 85А

.

Лом /Поломие/ - Лм, 31, 31А

.

Лофча, вж. Ловеч - 181, 181А

.

Люле Бургас106, 106A44

.

Лясковец /Югосл. Лесковче/ - 74, 74А

.

Лясковец /Бълг. Лескофче/ - 189, 189А

.

 

.

М

.

 

.

Маамурат-ул Азиз /Маамуратюлазиз/ - 323, 323А

.

Македония - Мк, 215, 215А

.

Малатия - 249, 249А

.

Малгара107, 107A10

.

Малешево - 134, 134А

.

Манастър, вж. Битоля - 11, 11А

.

Мангалия - 24, 24А

.

Маниса - 250, 250А

.

Мараш - 251, 251А

.

Мардин - 252, 252А

.

Махмудие - 178, 178А

.

Мачин - 172, 172А

.

Меджидие - 173, 173А

.

Медина, вж. Хиджас - 320, 320А

.

Мезестра /Мистрас/ - 66, 66А

.

Мека, вж. Хиджас - 320, 320А

.

Мелник /Менлик/ - 125, 125А

.

Менекше, вж. Бенефше - 58, 58А

.

Ментеше - 253, 253А

.

Мерзифон - 67, 67А

.

**** Меркюзе - 269, 269А???

.

Мерсин - 254, 254А

.

Месемврия /Месеври, Несебър/ - 143, 143А

.

Мидилли /Митилин, Лесбос/ - 206, 206А

.

Мидия108, 108A1

.

Мистрас, вж. Мезестра - 66, 66А

.

Митилин, вж. Мидилли - 206, 206А

.

Митровица /Митрофче/ - 102, 102А

.

Митрофче, вж. Митровица - 102,102А

.

Монемвасия, вж. Беневше - 58, 58А

.

Морея /Триполис/ - 53, 53А

.

Мостар - 200, 200А

.

Мосул - 270, 270А

.

Мустафа Паша /Джиср-и Мустафа паша, Свиленград/ - 86, 86А

.

 

.

Н

.

 

.

Наварин /Анаварин, Пилос/ - 68, 68А

.

Навпактос, вж. Лепанто – 63, 63А

.

Навплион, вж. Анаболу – 54, 54А

.

Неа Зъхна, вж. Зихна – 124, 124А

.

Невесин – 202, 202А

.

Неврокоп /Гоце Делчев/ - Нп, 126, 126А НП, 126, 126A?, 103, 189292 + ?

.

Негропонте, вж. Егрибоз – 2, 2А

.

Несебър, вж. Месемврия – 143, 143А

.

Нигде /Нийде/ - 255, 255А

.

Нийболу, вж. Никопол – Нк, 114, 114А

.

Никозия, вж. Лефкоша – 275, 275А

.

Никопол /Нийболу/ - Нк, 114, 114А

.

Ниш – 71, 71А

.

Нова Загора /Йени Загра, Загра-и Джедид/ - 144, 144А

.

Нови Пазар /Югосл – Йени Пазар/ - 77, 77А

.

Нови Пазар /Бълг. - Йени Пазар/ - 115, 115А

.

Ново Бърдо, вж. Прищина – 99, 99А

.

Новосел – 196, 196А

.

 

.

О

.

 

.

Одрин /Едирне/ - 79, 79А

.

Омуртаг /Осман Пазар/ - 182, 182А

.

Орта Кьой /Ивайловград/ - 92, 92А

.

Орхание /Ботевград/ - 163, 163А

.

Оряхово /Рахова/ - 32, 32А

.

Осман Пазар /Омуртаг/ - 182, 182А

.

Охрид – Ох, 15, 15А (Тук са включени документите за гр. Струга)

.

Очаков /Узи, Ьозю/ - 311, 311А

.

 

.

П

.

 

.

Пазарджик, вж. Татар Пазарджик – 95, 95А

.

Пазарджик II, вж. Добрич – 22, 22А

.

Патрас, вж. Балия Бадра – 57, 57А

.

Пашмакли, вж. Ахъ Челеби – 89, 89А

.

Петрич – 127, 127А

.

Печ, вж. Ипек – 48, 48А

.

Пилос, вж. Наварин – 68, 68А

.

Пирот /Шехир Кьой/ - 75, 75А

.

Плевен /Плевне/ - Пл, 116, 116А

.

Пловдив /Филибе/Пд, 88, 88АТема на значителна част от документите е оризопроизводството в региона.

.

Подгорица /Подгориче/, вж. Черна гора – 217, 217А

.

Поломие, вж. Лом – 31, 31А

.

Полша – 297, 297А

.

Поморие, вж. АнхиалоАн, 140, 140A1 к., 180, 371551 +

.

Правище – 44, 44А

.

Превади, вж. Провадия – 25, 25А

.

Превезе /Превеза/ - 193, 193А

.

Прекоп /Юркюб/ - 76, 76А

.

Препол /Приеполе/ - 78, 78А

.

Преспа – 18, 18А

.

Прешево – 103, 103А

.

Приеполе, вж. Препол – 78, 78А

.

Призрен – 98, 98А

.

Прилеп – 16, 16А

.

Прищина /Косово/ - 99, 99А

.

Провадия /Превади/ - 25, 25А

.

Прокупле, вж. Юркюб – 76, 76А

.

Пънархисар, вж. Бунар Хисар – 81, 81А

.

 

.

Р

.

 

.

Радовиш – 135, 135А

.

Радомир – 164, 164А

.

Разград /Хезарград, Херазград/ - 117, 117А

.

Разлог – 128, 128А

.

Рака /Ракка/ - 284, 284А

.

Рахова, вж. Оряхово – 32, 32А

.

Раховиче-и Баля, вж. Горна Оряховица – 185, 185А

.

Реван, вж. Ереван – 327А

.

Ресен – 19, 19А

.

Ресмо /Ретимни, Ретимноно/ - 210, 210А

.

Ретимни, Ретимноно, вж. Ресмо – 210, 210А

.

Родос – 207, 207А

.

Родосто /Родосчук, Такирдаа, Текфурдаа/ - 104, 104А

.

Румъния – 303, 303А

.

Русе /Русчук/ - 112, 112А

.

Русия – 315, 315А

.

 

.

С

.

 

.

Сайда, вж. Сида – 285, 285А

.

Сакъз /Хиос/ - 208, 208А

.

Салина – 69, 69А

.

Самоков – См, 165, 165А

.

Сана – 247, 247А

.

Сане – 70, 70А

.

Сараево /Сарай-Босна/ - 198, 198А

.

Сарухан – 256, 256А

.

Свиленград, вж. Мустафа Паша – 86, 86А

.

Свищов /Зищови/ - 118, 118А

.

Севлиево /Селви, Серви/ - Се, 183, 183А

.

Селви, вж. Севлиево – 183, 183А

.

Селфидже, вж. Серфидже – 17, 17А

.

Селяник, вж. Солун – 146, 146А

.

Семендере, вж. Смедерево – 8, 8А

.

Сер /Сироз, Серес/ - 122, 122А

.

Серви, вж. Севлиево – 183, 183А

.

Сервиа, вж. Серфидже – 17, 17А

.

Серфидже /Селфидже, Сервиа/ - 17, 17А

.

Сивас – 257, 257А

.

Сида /Сайда/ - 285, 285А

.

Сидирокастрон, вж. Демир Хисар – 123, 123А

.

Силиври109, 109A15

.

Силистра – Си, 119, 119А

.

Синоп – 258, 258А

.

Сироз, вж. Сер – 122, 122А

.

Скопие /Юскюб/ - Ск, 129, 129А

.

Сливен /Ислимие/ - Сл, 138, 138А

.

Смедерево /Семендере/ - 8, 8А

.

Смирна, вж. Измир – 238, 238А

.

Смолян, вж. Ахъ Челеби – Смл, 89, 89А

.

Солун /Селяник, Тесалоники/ - Сн, 146, 146А

.

София – 156, 156А

.

Станке Димитров, вж. Дупница – 159, 159А

.

Стара Загора /Загра-и Атик, Ески Загра/ - Сз, 93, 93А

.

Струмица /Уструмидже/ - 154, 154А

.

Сулина /Сунне/ - 174, 174А

.

Сунне, вж. Сулина – 174, 174А

.

Султан Йери /Крумовград/ - 94, 94А

.

Сухуми – 312, 312А

.

Сърбия – 216, 216А

.

 

.

Т

.

 

.

Тарабулус-и Гарб, вж. Триполи – 277, 277А

.

Трабулус-и Шам, вж. Триполи – 286, 286А

.

Татар Пазарджик /Пазарджик/ - 95, 95А

.

Тбилиси, вж. Тифлис – 313, 313А

.

Теке /Текке/ - 259, 259А

.

Текирдаа, вж. Родосто – 104, 104А

.

Темешвар /Тимишоара/302, 302А9, 108117

.

Тесалоники, вж. Солун – 146, 146А

.

Тимурхисар, вж. Демир Хисар – 123, 123А

.

Тенедос, вж. Бозджаада – 205, 205А

.

Тетово /Калкан Делен/ - 136, 136А

.

Тиквеш – 155, 155А

.

Тимишоара, вж. Темешвар – 302, 302А

.

Тирана – 46, 46А

.

Тирхала /Трикала/ - 166, 166А

.

Тифлис /Тбилиси/ - 313, 313А

.

Токат – 260, 260А

.

Трабзон /Трапезунд/ - 261, 261А

.

Травник – 199, 199А

.

Требне /Требине/ - 203, 203А

.

Триполи /Тарабулус-и Гарб/ - 277, 277А

.

Триполи /Тарабулус-и Шам/ - 286, 286А

.

Триполис, вж. Мореа – 53, 53А

.

Трикала, вж. Тирхала – 166, 166А

.

Троян – 190, 190А

.

Трявна – 191, 191А

.

Трън, вж. Изнебол – 73, 73А

.

Тулча – Тч, 169, 169А

.

Турция – 264, 264А

.

Тутракан – 120, 120А

.

Търговище, вж. Ески Джумая – 113, 113А

.

Търново /Велико Търново/ - 179, 179А

.

 

.

У

.

 

.

Узи вж. Очаков – 311, 311А

.

Узункьопрю вж. Джиср-и ЕркенеДжср, 82, 82А

.

Унгария316, 316А24, 282

.

Уструмидже вж. Струмица – 154, 154А

.

 

.

Ф

.

 

.

Фере /Фереджик/ - 37, 37А

.

Фереджик вж. Фере – 37, 37А

.

Филибе вж. Пловдив – 88, 88А

.

Флорина вж. Лерин – 14, 14А

.

Франция – 317, 317А

.

 

.

Х

.

 

.

Хабеш – 328А

.

Хаджиоглу Пазаръ вж. Добрич – 22, 22А

.

Хайреболу /Айробол/110, 110A5

.

Халеб – 287, 287А

.

Халкис вж. Егрибоз – 2, 2А

.

Хама – 288, 288А

.

Хамиц /Испарта/ - 262, 262А

.

Ханя – 211, 211А

.

Хасково (Хаскьой) – Хс, 96, 96А

.

Хаят – 271, 271А

.

Хезарград, Херазград вж. Разград – 117, 117А

.

Хиджас /Мека, Медина, Арабия/ - 278, 278А

.

Хиос вж. Сакъз – 208, 208А

.

Холандия – 318, 318А

.

Хотин – 314, 314А

.

Хърсово – 175, 175А

.

 

.

Ц

.

 

.

Цариград /Истанбул/ - 1, 1А

.

 

.

Ч

.

 

.

Чанкъръ вж. Кянгери – 248, 248А

.

Чаталджа – 321А

.

Черна Гора /Подгорица, Подгориче/ - 217, 217А

.

Четатеа алба вж. Аккерман – 305, 305А

.

Чирмен – 87, 87А

.

Чирпан – 97, 97А

.

Чорлу111, 111A13

.

Чълдър – 263, 263А

.

 

.

Ш

.

 

.

Шаркьой – 36, 36А

.

Швеция – 319, 319А

.

Шехиркьой вж. Пирот

.

Шехр-и Зур /Шехр-и Зул) – 272, 272А

.

Шкодра (Искендерия) – 47, 47А

.

Шумен /Шумну/Кг, Шм, 121, 121AПреобладават документи за Кримската война (1853 - 1856) и кореспонденция на командването на румелийските войски.شمنیŞumnuShumen

.

 

.

Щ

.

 

.

Щип /Ищип/ - 137, 137А

.

 

.

Ю

.

 

.

Юргюп /Прекоп, Прокупле/ - 76, 76А

.

Юскюб вж. Скопие – 129, 129А

.

 

.

Я

.

 

.

Якова вж. Дяково – 49, 49А

.

Ямбол /Янболу/ - 145, 145А

.

Янболу вж. Ямбол – 145, 145А

.

Янина /Яния/ - 192, 192А

.

Яфа – 289, 289А

.

.

http://orient.ottomanist.info