Tuesday, April 5, 2011

Новопостъпили книги - март 2011 г. / New Books

Историческая энциклопедия Кавказа. Гусейнова, Ирада. Баку, 2010.

Консулски представителства във Варна 1352-2009 г. Дряновски, Борислав. Славена, 2009.

Светът на исляма: пълна хроника на мюсюлманската цивилизация. Т. 4., Османските потайности - харемът. Карахасан-Чънар, Ибрахим. ЛИК, 2008.

Война, открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольского мира. Сборник статии. Москва, 2009.

пълен списък / full list