Friday, December 10, 2010

Новопостъпили книги 07.12.2010 / New Books

Mevlid-i şerif. Süleymân Çelebi (1346-1422). Targovishte, 2010.

Смях с превалявания от Изтока. Хумористични разкази, сатирични откъси, фейлетони, памфлети, алегории, гротески, комедии, пародии, шеги. София, 2010.

пълен списък / full list