Tuesday, November 23, 2010

Новопостъпили книги 23.11.2010 / New Books

Изобретяване на памет и забрава . Евгения Иванова. Нов български
университет, 2009.

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа.. Юбилеен сборник в чест
на проф. Цветана Георгиева. Нов български университет 2009. Съдържание / TOC.

пълен списък / full list