Tuesday, February 16, 2010

Нов архивен фонд / New Archival Fond

flags_bg.gifflags_en.gif
От началото на 2010 година Стоян Шиваров и Севдийе Али започнаха обработката и анотирането на документи, съхранявани в Републикански архив към Главна дирекция архиви на Р. Турция. Целта е да се създаде нов фонд, посветен на документи за българите в Мала Азия и Източна Тракия след 1878 година. Първите анотации вече са достъпни ТУК, като към тях постепенно ще бъдат добавяни нови. Освен документите от турските архиви, към фонда ще бъдат включени и архивни единици от съществуващите фондове на НБКМ, с цел да се оформи един нов, напълно тематичен фонд. Обработката на тези документи засега е на заден план, но примерни анотации може да видите тук. Работата по създаването на фонда е тясно свързана с научно-изследователския проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”. За съжаление работата по фонда не е сред приоритетите на отдел “Ориенталски колекции” за 2010 г. и това ще се отрази значително на темповете на обработка на документите.
______________________
From the beginning of 2010 Stoyan Shivarov and Sevdiye Ali have started annotating documents from The Directorate of Republican Archives in Ankara. The goal is to create a separate archival fond about the Bulgarian population in Anatolia and Eastern Thrace after 1878. The first annotated documents (in Bulgarian) are already available HERE and new ones are going to be added on regular basis. This archival fond will also include documents, already in depositories of Bulgarian National Library, thus creating a completely new thematic entity. While the full scale annotation of these documents is not going to start for now, some samples are available here. All these efforts are in close relation with the interdisciplinary scientific project “Neighboring Bulgaria”. It is regrettable that the creation of this archival fond is not among the priorities of “Oriental Collections” department for 2010 and the pace of processing the documents would not be great.