Monday, January 25, 2010

Новопостъпили книги 22.01.2010 / New Books

Турски документи за оружените борби во Македониjа 1903-1908. ред. Драги Горгиев. Скопие 2007.

Ислам на територии бывшей Российской империи - Енциклопедический словарь. - Москва 2006.

Жизнь и литература доисламских тюрков. Москва 2007.

History of Human and Veterinary Medicine in Iran. Hassan Tadjbakhsh. 2003.

Българомохамедански селища в Южни Родопи (Ксантийско и Гюмюрджинско). Топонимно, етнографско и историческо изследване. Кирил - патриарх български. София 1960 / 2008.

пълен списък / full list