Wednesday, November 18, 2009

Водните знаци в османотурските документи т. 3 / The Watermarks in the Ottoman Documents v.3

flags_bg.gifflags_en.gif
Les filigranes dans les documents ottomans 3 : Couronne на дългогодишния сътрудник на Ориенталски отдел Стефан Андреев излезе от печат в края на 2007 г. Каталогът предизвика оправдан интерес, както в научните среди, така и сред любителите филигранолози, тъй като по чудесен начин продължава поредицата католози на водните знаци в османските документи, съхранявани в Националната библиотека. Първият том от поредицата е отпечатан в далечната 1983, а вторият през 2005 г.

Можете да прегледате съдържанието на т. 3 тук. За съжаление тиражът на изданието беше изчерпан още преди месеци. С оглед на продължаващото търсене бихме желали да осъществим второ издание. За целта обаче се нуждаем от 20 предварителни поръчки, с които да финансираме самото отпечатване. Към настоящия момент се нуждаем от оше 12 такива. Ако сте заинтересувани да се сдобиете с въпросния каталог, моля свържете се с нас. При предварителна поръчка цената за българи е преференциална - 35 лв.

Том 2 от въпросната поредица е все още в продажба на цена от 40 лв.

______________________
The Watermarks in the Ottoman Documents v. 3 by Stefan ANDREEV
, long time associate of Oriental Collections Dept., was published in 2007. In the good tradition set by the two previous volumes of the series, the book has been accepted by both scientific community and filigranology hobbyist with great interest, because it illustrates in most faithful way the watermarks on Ottoman documents that are being kept at Bulgarian National Library. The first volume was published in 1983 and the second in 2005.

You could preview the current volume here. Unfortunately at this moment you can not buy the book as it has been sold months ago. Because of the continuing interest we decided to prepare a second print. In order for this to happen we need 20 pre-orders and at the current moment we are 12 pre-orders short. If you are interested in getting this catalog, please contact us and you will be able to get the book at a discounted price of 40 Euro (+shipping).

The second volume of the series is still available for 65 Euro + shipping.