Tuesday, November 3, 2009

Четири села в Кюстендилско през 1845 г.

flags_bg.gif

Извлечение за селата Четирци, Шишковци, Горно и Долно Кобиле и Ресен от регистър на населението (нюфус дефтер) за казата Кюстендил от 1845 г. Регистърът се съхранява в отдел “Ориенталски сбирки” на НБКМ под сигнатура Д634.

Този регистър документира само измененията спрямо предходния регистър на населението, т.е. раждане, смърт или преселници. Изворът не е публикуван. Справката е изготвена от Стоян Шиваров.

С. Четирци - л. 9а.

1. Петър ковач, син на Никола; има син Велин.
2. Гьоре, син на Станко - върнал се от търговия в Цариград.
3. Томат? Стоян, син на Ангел; има син Панайот.
4. Малин, син на Димитър – има син Тодор.
5. Стоян, син на Чакър Ташо – има син Панайот.
6. Петър, син на [не се чете] - дошъл от касабата Кюстендил; има синове Никола и Гьоко.

С. Шишковци - 13б и 14а.

1. Георги, син на Джоко - дошъл за търговия.
2. Мaно, син на боруджи Стойко; има син Стойчо.
3. Митре, син на боруджи Стойко; има син Яначко.
4. Стоилко, син на Йован; има син Стойчо.
5. Велин, син на Тероглу Джоко [възможно е да се чете и „Цоко”]- отишъл на търговия.
6. Кибритлия Кючюк Велин, син на Атанас – починал.
7. Богдан, син на Атанас - говедар, дошъл от друго село със сина си.

С. Горно Кобиле - 33а.

1. Пешо, син на Никола – има син Величко.
2. Стоян, син на Илия – има син Велин.

С. Долно Кобиле - 33б.

1. Стоян, син на Спас – има син Господин.
2. Георги, син на Атанас – има син Величко.

С. Ресен (сега в Сърбия) - 38б.

1. Здравко, син на Станко – има син Дойчин.
2. Харизан син на Испасеник? – има син Димитри
3. Радойко, син на Станко – има син Лазар
4. Йован, син на Пешонек? – има син Джоко [или „Цоко”]
5. Божен, син на Златко – има син Димо
6. Стамен, син на Стоянек – има син Станоя.
7. Стоил, син на Цонко - заминал за Радомирско.