Monday, July 6, 2009

Вестник Ахали (Ahali)

flags_bg.gif

ahali_top.jpg

В Дигиталната библиотека на НБКМ вече са достъпни и всички налични броеве от вестник в-к “Ахали” (Ahali), излизал на османотурски език в периода 1921 - 1924 г., отначало в София, а после в Оряхово. През целия период главен редактор е най-изтъкнатият деец на турската журналистика - Мехмед Бехчет (Mehmet Behçet). Налични са повече от 100 бр., като едва няколко са в недобро физическо състояние. Може да откриете вестника в масив “Продължаващи издания 1878 - 1944” със сигнатура В 5481.