Thursday, December 25, 2008

Тайнописът в Османската империя

flags_bg.gif
“Тайнописът в Османската империя. Шифри и Кодове”, с автор Aспарух Велков, излиза от печат през 2002 г. Книгата е издание на “Институт по Балканистика” към БАН, академично издателство “Проф. Марин Дринов”. Изданието е двуезично с паралелен текст на български и на френски език. Книгата все още може да бъде намерена на пазара, например тук или тук. Ако по някаква причина се затруднявате да я намерите, пишете ни.

Ето какво пише за изданието Мария Калицин:
korica_tainopis.jpg
“Със своята нова - оригинална по замисъл и наситена с богата информация книга “Тайнописът в Османската империя. Шифри и кодове”, А. Велков навлиза още по-дълбоко в дебрите на османската канцеларска и комуникативна система.С оглед практическата насоченост на труда, авторът се е ограничил с един кратък обзор върху историята и принципите на световната криптография, за да насочи цялото си внимание върху османската.”

По своята същност “Тайнописът в Османската империя” е справочно издание, богато илюстрирано с примери за 54 вида тайнопис от различни периоди на Османската държава. Ето и откъс от предговора:

“Уважаеми читателю, това, което ще прочетеш в тази книжка, има за цел да предизвика любопитството и насочи вниманието на онези, за които така нареченият - османотурски език - osmanlica, не представлява пречка, към един въпрос, който до ден днешен е пренебрегван и сравнително слабо познат.
Тук става дума най-вече за писмени исторически извори, останали от времето на Османската империя, чието съдържание е недостъпно за прочит или неразбираемо поради факта, че при съставянето им е приложен тайнопис.
Уверени сме, че по тази причина значителни исторически събития, засягащи Империята респективно Балканите през споменатия период, са останали извън полезрението на изследователите.
Надяваме се следващите редове да помогнат на любознателните, които ще се захванат с тази необичайна материя, да навлязат по-дълбоко в разгадаването на османските тайнописи (крилтограми), с което искаме да споделим малкото, което знаем по този въпрос. Ще добавим, че тайнописът е много по-интересен от кръстословиците, енигмите, магическите квадрати, и пр. игри и е идеална област, в която всеки познаващ арабицата може да изпробва своето търпение и интелигентност и с помощта на тази книжка да проникне в неизвестното.
Опитайте предизвикателството и няма да съжалявате.”