Monday, December 22, 2008

Османотурски документи за занаяти и търговия

flags_bg.gif
Започвам да представям изданията на “Ориенталски отдел”. Подборката няма да е хронологическа, а ще се даде предимство на изданията, които все още са налични и могат да бъдат закупени.

Опис на османотурски документи за занаяти и търговия (ХVІ - ХІХв.), запазени в Ориенталския отдел на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”" излиза във вече далечната 1993г., но поради сравнително големия си тираж все още може да бъде закупена от книжарницата в Народна библиотека или като ни пишете .

Редактор на това е Стефан Андреев, а съставители Аспарух Велков, Петко Груевски, Светлана Иванова, Мария Михайлова-Мръвкарова, Никола Робев и Емилия Силянова. Описани и анотирани са 2778 документа, покриващи почти цялата територия на Османската империя, както и търговски отношения с редица западни държава. Разбира се документите, касаещи българските земи и население са най-сериозно представени.

Изданието е полезно и заради показалците и индексите, които съдържа: показалец на личните имена, на географските имена, а също и предметно-тематичен показалец. Приложен е и кратък речник на термините, чуждите и остарели думи. Има предговор и на английски език.