Wednesday, May 22, 2013

Дигитална библиотека

flags_bg.gif

От близо 2 години Народна библиотека започна цифровизиране на фондовете си, като с приоритет са по-редки и ценни издания и документи. Немалък е делът и на Османотурските документи, ръкописи и старопечатни книги, предвидени за заснемане.

За момента в “Дигиталната библиотека” са достъпни следните масиви, създадени и поддържани от Ориенталския отдел:

* Регистри (дефтери)
* Сиджили (кадийски регистри)
* Старопечатни книги
* Ръкописи
* Документи

Освен това, всички броеве на вестник “Дунав” (Tuna) са налични в масив “БГ Периодика 1844 - 1878”. В масив “Картографски Издания” също се съдържат материали свързани с Османската империя.

“Дигиталната библиотека” на НБКМ е с напълно свободен достъп и можете да я разгледате от ТУК.