Tuesday, July 23, 2013

Османотурски документи за историята на Унгария


Османски документи за Унгария - корицаИзлезе от печат сборник османотурски документи, озаглавен “Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците 17-19 в.”

Изданието включва подробни анотации на 25 архивни документа, съхранявани във фонд 316 (Унгария) на отдел „Ориенталски сбирки“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Преобладават единични документи, които обаче нерядко са свързани по смисъл. Най-често се срещат хюджет-и, но са застъпени и други видове документи, включително регистри, молби, разписки, протоколи, султански заповеди. С изключение на Борис Недков, досега те не са били обект на внимание от страна на специалисти. [Read More…]

Tuesday, April 5, 2011

Новопостъпили книги - март 2011 г. / New Books

Историческая энциклопедия Кавказа. Гусейнова, Ирада. Баку, 2010.

Консулски представителства във Варна 1352-2009 г. Дряновски, Борислав. Славена, 2009.

Светът на исляма: пълна хроника на мюсюлманската цивилизация. Т. 4., Османските потайности - харемът. Карахасан-Чънар, Ибрахим. ЛИК, 2008.

Война, открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольского мира. Сборник статии. Москва, 2009.

пълен списък / full list

Friday, December 10, 2010

Новопостъпили книги 07.12.2010 / New Books

Mevlid-i şerif. Süleymân Çelebi (1346-1422). Targovishte, 2010.

Смях с превалявания от Изтока. Хумористични разкази, сатирични откъси, фейлетони, памфлети, алегории, гротески, комедии, пародии, шеги. София, 2010.

пълен списък / full list

Tuesday, November 23, 2010

Новопостъпили книги 23.11.2010 / New Books

Изобретяване на памет и забрава . Евгения Иванова. Нов български
университет, 2009.

Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа.. Юбилеен сборник в чест
на проф. Цветана Георгиева. Нов български университет 2009. Съдържание / TOC.

пълен списък / full list

Monday, June 14, 2010

Новопостъпили книги 11.06.2010 / New Books

“Джаридат Дагъстан” (1913 - 1918) как историко-культурный памятник. А. Р. Наврузов. Махачкала 2007.

Эпоха классического ислама на Кавказе. А. К. Аликберов. Москва 2003.

Охрид и охридско низ османлиската документација (19 - 20 век). Драги Горгиев. Охрид 2009.

Македонското прашање во Османлискиот парламент 1909. Скопje 2009.

пълен списък / full list

Monday, May 31, 2010

Новопостъпили книги 28.05.2010 / New Books

Документы по истории Волго-уральского региона из древлехранилищ Турции. Казань 2008

Makalat-i Gaybiyye ve Kelimat-i Ayniyye. Hacı Bektaş Veli. Istanbul 2007.

Дербенд наме. Мухаммед Аваби Акташи. Махачкала 1992.

Тюркоязычвая деловая переписка на Северном Кавкази 17 - 19 в.. Г.М. -Р. Оразаев. Махачкала 2007.

Историческая География Дагестана 17 - нач. 19 в.. Б. Г. Алиев, М. С. К. Умаханов. Махачкала 1999.

Osmanlı Belgelerinde Bektaşilik / Bektashism in The Ottoman Documents. Ankara 2009.

Каталог арабских рукописей (Коллекция М.С.Саидова). А. Р. Шихсаидов, Х.А. Омаров. Махачкала 2005.

Кораны Дагестана. Москва 2008.

пълен списък / full list

Tuesday, April 27, 2010

Новопостъпили книги 25.04.2010 / New Books

Devlet-i Aliye. Osmanlı Imparatorluğu Üzerine Araştırmaları. Seçme Eserleri 2. Halil Inalcık. Istanbul 2009.

Atatürk ve Demokratik Türkiye. Halil Inalcık. Istanbul 2007.

Catalogue des manuscrits orientaux Catalogue des manuscrits orientaux du Département d’études turques de l’Université de Strasbourg. Stoyanka Kenderova. Rome 2009.

пълен списък / full list

Thursday, April 15, 2010

Новопостъпили книги 15.04.2010 / New Books

Rusçuk Ayanı - Tirsiniklizade İsmail Ağa Ve Dönemi (1796-1806). Meryem K. Erdoğan, Meral B. Ferlibaş, Kamil Çolak. Istanbul 2009.

Halil Inalcık Armağanı - Tarih Araştırmaları.Ankara 2009.

пълен списък / full list

Friday, March 26, 2010

Новопостъпили книги 25.03.2010 / New Books

Village, Town and People in the Ottoman Balkans 16th - mid 19th Century. Stefka Perveva. Istanbul 2009.

Artisans et commerçants du grand turc. Frederic Hitzel. 2008.

L’Europe et l’Islam : quinze siècles d’histoire. Henry Laurens,
John Tolan, Gilles Veinstein. Paris 2009.

Egeria: Monuments of Faith in the Medieval Mediterranean. Athens 2008.

Routes of Faith in the Medieval Mediterranean. Thessaloniki 2008.

пълен списък / full list

Monday, January 25, 2010

Новопостъпили книги 22.01.2010 / New Books

Турски документи за оружените борби во Македониjа 1903-1908. ред. Драги Горгиев. Скопие 2007.

Ислам на територии бывшей Российской империи - Енциклопедический словарь. - Москва 2006.

Жизнь и литература доисламских тюрков. Москва 2007.

History of Human and Veterinary Medicine in Iran. Hassan Tadjbakhsh. 2003.

Българомохамедански селища в Южни Родопи (Ксантийско и Гюмюрджинско). Топонимно, етнографско и историческо изследване. Кирил - патриарх български. София 1960 / 2008.

пълен списък / full list