Monday, November 16, 2009

Фондова картотека и предметна схема

flags_bg.gif
Селищната фондова картотека и предметната класификационна схема на обработените документи, съхранявани в отдел “Ориенталски сбирки” на Националната библиотека, вече е достъпна и в електронен вариант.

С малки изключение (колекцията ОАК) документите в отдела са подредени по селища, което е отразено от фондовата картотека. Документите имат и т. нар. предметни идентификатори, които насочват изследователя към сферата, от която се интересува. Водещ принцип при класирането на документите е населеното място, за което се отнася текстът.

Винаги актуални връзки към картотеката и към схемата ще можете да намерите в раздел ресурси.

Tuesday, November 3, 2009

Четири села в Кюстендилско през 1845 г.

flags_bg.gif

Извлечение за селата Четирци, Шишковци, Горно и Долно Кобиле и Ресен от регистър на населението (нюфус дефтер) за казата Кюстендил от 1845 г. Регистърът се съхранява в отдел “Ориенталски сбирки” на НБКМ под сигнатура Д634.[Read More…]

Wednesday, October 28, 2009

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

flags_bg.gif
Както всяка година, на 1 ноември Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

От 10-14 часа посетителите ще могат да разгледат свободно изложбата, посветена на 175-годишнината от рождението на Любен Каравелов, да разгледат читалните, каталозите и специалните сбирки, да получат информация как да ползват услугите и информацията на Библиотеката.

В отдел “Ориенталски сбирки” ви очакваме, заповядайте!

Monday, August 17, 2009

Библиография на Одрин / Edirne Bibliyografyası

flags_bg.gif

edirne_bibliyografyasi.JPG
В средата на месец юли Стоян Шиваров посети Тракийския университет (Trakya Üniversitesi) в Одрин, с когото отделът ни поддържа чудесни и ползотворни делови отношения. При срещата с директора на университетската библиотека г-н Ендер Биляр (Ender Bilar) като дарение беше получено справочното издание Edirne Bibliyografyası, което си е поставило за задача да събере цялата библиография за град Одрин, на турски или османотурски език, включително първични извори като сиджили и регистри(дефтери).[Read More…]

Monday, July 6, 2009

Вестник Ахали (Ahali)

flags_bg.gif

ahali_top.jpg

В Дигиталната библиотека на НБКМ вече са достъпни и всички налични броеве от вестник в-к “Ахали” (Ahali), излизал на османотурски език в периода 1921 - 1924 г., отначало в София, а после в Оряхово. През целия период главен редактор е най-изтъкнатият деец на турската журналистика - Мехмед Бехчет (Mehmet Behçet). Налични са повече от 100 бр., като едва няколко са в недобро физическо състояние. Може да откриете вестника в масив “Продължаващи издания 1878 - 1944” със сигнатура В 5481.

Wednesday, July 1, 2009

Новопостъпили книги 01.07.2009 / New Books

Bisertsi’ye Hiç Gittiniz mi? by Islam Beytullah Erdi. Ankara 2006.

Gümüş Ağızlık by Islam Beytullah Erdi. Ankara 2007.

пълен списък / full list

Thursday, May 21, 2009

Новопостъпили книги 14.05.2009 / New Books

Közep-Europa Harca à Török Ellen a 16 Század Elsö Feleben. by Istvan Zombori. Budapest 2004.

Memoires sur l’ Empire Ottoman pas Pierre de Girardin Ambasadeur Français à Constantinopole (1685- 1689). by Dora Kerekes. Institut Hongrois Bibloteque Nationale 2007.

Българомохамедански селища в Южни Родопи ( Ксaнтийско, Гюмюрджинско). от Кирил, патриарх Български. Синодално книгоиздателство София 1960.

Два мира восточной миниатюры проблема и прагматической интерпретации сефевидской живописи. Назарли, М. Д. Москва 2006.

пълен списък / full list

Monday, May 11, 2009

Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf

flags_en.gif

waqf_inventory_cover.jpg

Inventory of Ottoman Turkish Documents about Waqf Preserved in the
Oriental Department at the St St Cyril and Methodius
National Library
(available only in English) by Evgeni Radushev, Svetlana Ivanova, Rumen Kovachev was published in 2003, but is still available for sale at the bookstore inside the Bulgarian National Library. You could also contact us at contact.gif in order to obtain a copy. [Read More…]

Thursday, April 9, 2009

Закон за мерките и теглилките в Османската империя

flags_bg.gif

merki_teglilki.jpg

“Законъ за новите мерки, кила и теглилки”, отпечатана 1870 в Цариград, е от скоро достъпна в дигиталната библиотека на НБКМ. Може да я откриете в масив “Ориенталски Старопечатни” със сигнатура ОГз_Т 91з.

Изданието е изключително полезен справочник, даващ сведение за съвременните еквивалентни стойности на османските (т. нар. турски) мерни единици, като ока, киле, дирхем, дюнюм, аршин, шиник и др. на български език. Като приложение са дадени таблици за превръщане на старите османски мерни единици към тези от метричната система.

Monday, March 30, 2009

Новопостъпили книги 30.03.2009 / New Books

flags_bg.gif flags_en.gif

От този момент можете да намерите списък с всички новопостъпили книги, касаещи работата на отдела, тук или като проверите страницата с ресурси.
______________________
From now on you can see all newly acquired books here or by checking the resource page.


Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library of Leiden University vol. 3; Leiden, 2006.

Traces of the Calligrapher. Islamic Calligraphy in Practice. by Mary McWilliams.

The Second Crusade. by Jonathan Phillips.

Religion and Culture in Early Modern Europe 1500-1800. by Kaspar von Greyerz.

Aбхазы. Москва, 2007