Tuesday, April 27, 2010

Новопостъпили книги 25.04.2010 / New Books

Devlet-i Aliye. Osmanlı Imparatorluğu Üzerine Araştırmaları. Seçme Eserleri 2. Halil Inalcık. Istanbul 2009.

Atatürk ve Demokratik Türkiye. Halil Inalcık. Istanbul 2007.

Catalogue des manuscrits orientaux Catalogue des manuscrits orientaux du Département d’études turques de l’Université de Strasbourg. Stoyanka Kenderova. Rome 2009.

пълен списък / full list

Thursday, April 15, 2010

Новопостъпили книги 15.04.2010 / New Books

Rusçuk Ayanı - Tirsiniklizade İsmail Ağa Ve Dönemi (1796-1806). Meryem K. Erdoğan, Meral B. Ferlibaş, Kamil Çolak. Istanbul 2009.

Halil Inalcık Armağanı - Tarih Araştırmaları.Ankara 2009.

пълен списък / full list

Monday, April 12, 2010

Българите католици в Трансилвания и Банат


Българите католици в Трансилвания и Банат - корицаКолегата и приятел на отдела Любомир Георгиев (Български исторически архив - БИА) ни зарадва със своята първа книга - Българите католици в Трансилвания и Банат (ХVІІІ - първата половина на ХІХ в.). Изданието, което се продава на цена от 7 лв, може да поръчате от ТУК.

Friday, March 26, 2010

Новопостъпили книги 25.03.2010 / New Books

Village, Town and People in the Ottoman Balkans 16th - mid 19th Century. Stefka Perveva. Istanbul 2009.

Artisans et commerçants du grand turc. Frederic Hitzel. 2008.

L’Europe et l’Islam : quinze siècles d’histoire. Henry Laurens,
John Tolan, Gilles Veinstein. Paris 2009.

Egeria: Monuments of Faith in the Medieval Mediterranean. Athens 2008.

Routes of Faith in the Medieval Mediterranean. Thessaloniki 2008.

пълен списък / full list

Saturday, March 6, 2010

Из Мала Азия - 110 г. след В. Кънчов


афиш на изложбатаОт 17 март в централното фоайе на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” можете да разгледате изложбата “Из Мала Азия - 110 г. след Васил Кънчов”. Акцент са материалите, събрани по време на теренно проучване в Северозападен Анадол през 2009 г. в рамките на научноизследователския проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”. Автори на изложбата са участниците в експедицията - Стоян Шиваров, Константин Панайотов и Георги Зеленгора. Вход свободен. Заповядайте!

Thursday, March 4, 2010

Годишнина на Ориенталския отдел / Oriental Department Anniversary

flags_bg.gifflags_en.gif
На 5 март 1909 г. (18 март по нов стил) в Държавен вестник, бр. 49 е обнародван “Закон за народното просвещение”. Отдел Г, точка Б, глава II от закона е посветена на устройството на “Народна библиотека в София”. Именно тук за пръв път се споменава “Ориенталски отдел”, известен преди това като “Турски отдел” и се дефинира неговата точна структура и предназначение. Въпреки че прототипът на отдела съществува още от основаването на Библиотеката, тази дата може да се приеме за годишнина от образуването на Отдела в неговото съвременно значение и функции.
______________________
On 5 Mart 1909 (Julian calendar or 18 Mart Gregorian calendar) the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 5.3.1909 is its the actual anniversary.

Tuesday, February 16, 2010

Нов архивен фонд / New Archival Fond

flags_bg.gifflags_en.gif
От началото на 2010 година Стоян Шиваров и Севдийе Али започнаха обработката и анотирането на документи, съхранявани в Републикански архив към Главна дирекция архиви на Р. Турция. Целта е да се създаде нов фонд, посветен на документи за българите в Мала Азия и Източна Тракия след 1878 година. Първите анотации вече са достъпни ТУК, като към тях постепенно ще бъдат добавяни нови. Освен документите от турските архиви, към фонда ще бъдат включени и архивни единици от съществуващите фондове на НБКМ, с цел да се оформи един нов, напълно тематичен фонд. Обработката на тези документи засега е на заден план, но примерни анотации може да видите тук. Работата по създаването на фонда е тясно свързана с научно-изследователския проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”. За съжаление работата по фонда не е сред приоритетите на отдел “Ориенталски колекции” за 2010 г. и това ще се отрази значително на темповете на обработка на документите.
______________________
From the beginning of 2010 Stoyan Shivarov and Sevdiye Ali have started annotating documents from The Directorate of Republican Archives in Ankara. The goal is to create a separate archival fond about the Bulgarian population in Anatolia and Eastern Thrace after 1878. The first annotated documents (in Bulgarian) are already available HERE and new ones are going to be added on regular basis. This archival fond will also include documents, already in depositories of Bulgarian National Library, thus creating a completely new thematic entity. While the full scale annotation of these documents is not going to start for now, some samples are available here. All these efforts are in close relation with the interdisciplinary scientific project “Neighboring Bulgaria”. It is regrettable that the creation of this archival fond is not among the priorities of “Oriental Collections” department for 2010 and the pace of processing the documents would not be great.

Monday, January 25, 2010

Новопостъпили книги 22.01.2010 / New Books

Турски документи за оружените борби во Македониjа 1903-1908. ред. Драги Горгиев. Скопие 2007.

Ислам на територии бывшей Российской империи - Енциклопедический словарь. - Москва 2006.

Жизнь и литература доисламских тюрков. Москва 2007.

History of Human and Veterinary Medicine in Iran. Hassan Tadjbakhsh. 2003.

Българомохамедански селища в Южни Родопи (Ксантийско и Гюмюрджинско). Топонимно, етнографско и историческо изследване. Кирил - патриарх български. София 1960 / 2008.

пълен списък / full list

Wednesday, December 9, 2009

Новопостъпили книги 09.12.2009 / New Books

Near East Collections. Library of Congress - an Illustrated Guide. Washington 2001.

Мусульманский мир Российской империи. - сборник документи. 2006.

Русские в Евразии XVII-XIX вв.. Москва 2008.

Türkçenin Ters Sıklık Sözlüğü. Hayriye Memoğlu - Süleymanoğlu. 2006.

Новейшая история ислама в России. Роман Силантьев. Москва 2007.

пълен списък / full list

Wednesday, November 18, 2009

Водните знаци в османотурските документи т. 3 / The Watermarks in the Ottoman Documents v.3

flags_bg.gifflags_en.gif
Les filigranes dans les documents ottomans 3 : Couronne на дългогодишния сътрудник на Ориенталски отдел Стефан Андреев излезе от печат в края на 2007 г. Каталогът предизвика оправдан интерес, както в научните среди, така и сред любителите филигранолози, тъй като по чудесен начин продължава поредицата католози на водните знаци в османските документи, съхранявани в Националната библиотека. Първият том от поредицата е отпечатан в далечната 1983, а вторият през 2005 г. [Read More…]