Връзки / Links

Published by stoyan on Saturday, December 20, 2008

http://nationallibrary.bg/ - Официален сайт на Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”.

http://ottomanist.info и http://wiki.ottomanist.info/ - Ottomanist.info е проект за османистични изследвания и научна база данни. По своята същност и този сайт е част от проекта.

http://sasedna.blogspot.com/ - Дневник за дейността на Стоян Шиваров в рамките на научния проект “Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България”.