Friday, March 2, 2012

Годишнина на Ориенталския отдел / Oriental Department Anniversary

българскиEnglish
На 5 март 1909 г. (18 март по нов стил) в Държавен вестник, бр. 49 е обнародван “Закон за народното просвещение”. Отдел Г, точка Б, глава II от закона е посветена на устройството на “Народна библиотека в София”. Именно тук за пръв път се споменава “Ориенталски отдел”, известен преди това като “Турски отдел”, а днес като “Ориенталски сбирки”. Дефинирана е неговата точна структура и предназначение. Прототип на отдела съществува още от основаването на Библиотеката, но едва след тази дата Отделът съществува в неговото съвременно значение и функции.
______________________
On 5 Mart 1909 (Julian calendar or 18 Mart Gregorian calendar) the modern Oriental Collections department was inaugurated. With the new Educational law the structure, functions and name of the Department were clearly defined and they remain virtually unchanged. Even though the prototype of the Department existed from the very beginning of the foundation of the Library, the date 5.3.1909 is its the actual anniversary.