Monday, June 14, 2010

Новопостъпили книги 11.06.2010 / New Books

“Джаридат Дагъстан” (1913 - 1918) как историко-культурный памятник. А. Р. Наврузов. Махачкала 2007.

Эпоха классического ислама на Кавказе. А. К. Аликберов. Москва 2003.

Охрид и охридско низ османлиската документација (19 - 20 век). Драги Горгиев. Охрид 2009.

Македонското прашање во Османлискиот парламент 1909. Скопje 2009.

пълен списък / full list