Monday, November 16, 2009

Фондова картотека и предметна схема

flags_bg.gif
Селищната фондова картотека и предметната класификационна схема на обработените документи, съхранявани в отдел “Ориенталски сбирки” на Националната библиотека, вече е достъпна и в електронен вариант.

С малки изключение (колекцията ОАК) документите в отдела са подредени по селища, което е отразено от фондовата картотека. Документите имат и т. нар. предметни идентификатори, които насочват изследователя към сферата, от която се интересува. Водещ принцип при класирането на документите е населеното място, за което се отнася текстът.

Винаги актуални връзки към картотеката и към схемата ще можете да намерите в раздел ресурси.