Tuesday, January 20, 2009

Изложба за проект “ДАПИС”

flags_bg.gif
Народна библиотека представя изложба, посветена на резултатите от проект “Дигитални архиви и документи: популяризиране, изследване, съхранение /ДАПИС/”, финансиран по програма на Министерството на образованието и науката на Р. България. Акцент ще бъдат реставрираните и дигитализирани документи от специалните сбирки, където водещо място имат документите на османотурски език на отдел “Ориенталски сбирки”. Екипът, реализирал и участвал активно през двете години на проекта, също ще бъде представен. Координатор на проекта, спечелил финансиране по кункурс „ПРОУЧВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ КАТО
ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО СЪХРАНЕНИЕ” е Проф. Стоянка Кендерова, ръководител на отдел “Ориенталски сбирки”.

Изложбата е обявена за на 2-ри февруари 2006 г. в Централно фоайе на НБКМ, но поради изявеното желание за присъствие от редица официални лица от Министерството на на образованието и науката и от други висши държавни институции, началният час все още не е определен.

1036702075_m.JPG 88300780_m.JPG

На снимката вляво са всички колеги, взели участие в проект “ДАПИС”, а на тази вдясно са османистите Севдийе Али и Стоян Шиваров.